Teisinė atsakomybė

Visos interneto portale KILERIS PINGVINAS įdėtos medžiagos autorinės teisės priklauso „Joni Art“ ir „Institute for Transmedia Design“. Tai liečia, bet neapsiribojama tik, grafinę ir tekstinę informaciją, dizainą, vizualinę prezentaciją, video filmus. Griežtai draudžiama kopijuoti ir/ar bet kokiu būdu platinti portalo turinį be išankstinio „Joni Art“ ir/ar „Institute for Transmedia Design“ sutikimo. Už neautorizuotą portalo turinio naudojimą gali būti pareikalauta žalos kompensacijos ir patraukiama baudžiamojon atsakomybėn.

„Joni Art“ ir „Institute for Transmedia Design“ turi teisę keisti portalo turinį be išankstinio įspėjimo.

„Joni Art“ ir „Institute for Transmedia Design“ užtikrina portalo lankytojų privatumą. Bet kokia informacija, kurią būtų paprašyta pateikti lankantis portale, yra skirta tik lankytojų identifikacijai. Ji bus naudojama tik šiose sąlygose nurodytiems tikslams. Bet kokia asmeninė informacija nebus perduota, parduota ar išnuomota trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai bus gaunamas lankytojų sutikimas ar to reikalaus įstatymai.

„Joni Art“ ir „Institute for Transmedia Design“ turi teisę bet kada keisti šias sąlygas ir tvarką. „Joni Art“ ir „Institute for Transmedia Design“ neatsako dėl pasekmių, kurios gali atsirasti dėl tokių pakeitimų. Pakeitimai laikomi įsigaliojusiais, kai jie paskelbiami portale.